NIEUWS

STAND OUT

Rotterdamse kantorenmarkt in opmars

18 november 2019

De aantrekkingskracht van Nederlands vastgoed is groot en vooral voor kantoorbeleggers is Rotterdam steeds meer in trek. Waar lang de focus uitsluitend op Amsterdam lag, is dit inmiddels verschoven naar ook de andere Randstadsteden als gevolg van schaarste aan kwalitatief hoogwaardig product. Rotterdam is een van de weinige grootstedelijke beleggingsmarkten met kantoren waar met relatief weinig investeringen waarde toegevoegd kan worden om een kwaliteitssprong te maken. In 2018 is er dan ook voor een recordbedrag geïnvesteerd in de Rotterdamse kantorenmarkt.

Herstellende gebruikersmarkt
De enorme interesse in Rotterdam is volgens CBRE het gevolg van de herstellende gebruikersmarkt in Rotterdam. Steeds meer bedrijven verhuizen naar Rotterdam vanwege gebrek aan mogelijkheden in Amsterdam in combinatie met lagere huurprijzen. Ook internationale bedrijven weten Rotterdam steeds vaker te vinden vanwege de uitstekende bereikbaarheid, het innovatieve klimaat en de aanwezigheid van jong talent.  

Hoog gemiddeld rendement
Als gevolg van de hoge opname neemt het beschikbare kantorenaanbod in de stad af. Hierdoor zal de kantorenmarkt omslaan van een huurdersvriendelijke markt naar een eigenaarsvriendelijke markt waar huurgroei mogelijk is. De krapte op de kantorenmarkt zorgt naar verwachting de komende jaren voor stijgende huurniveaus op toplocaties waarbij minder goede locaties in de grote steden ook gaan profiteren. Kortom, een aantrekkelijk vastgoedinvesteringsklimaat.